Trasový uzávěr na VTL plynovodu – Humburky - Loučná Hora

Stavební a udržovací práce na VTL plynovodu DN 500, odstranění stávajícího VTL TU DN 500 a jeho nahrazení mezikusem ve stávající trase, výřez stávajícího VTL AU a jeho nahrazeních novým AU s odbočkou DN 80, včetně vybudování nového oplocení. Kompletní dodávka montážních, svářečských a zemních prací.