Rekonstrukce VTL Trotina - Semonice

Stavba je rozdělena na devět samostatných zásahů.

  • Vyrušení TU Trotina a nahrazení mezikusem DN 300 PN 40.
  • Zrušení nadzemního přechodu vodního toku Trotina a nahrazení novým VTL plynovodem vedeným pode dnem.
  • Výřez odbočky OU Smiřice a vsazení nového TU v provedení liniový TU "H" s odbočkou, provedení B, jako náhrada za zrušený TU Trotina.
  • Výřez odvodňovače K3 a jeho nahrazení mezikusem DN 150 PN 40.
  • Výměna výstupního HUP RS Smiřice. Nahrazen novým uzávěrem v provedení TK-9 dle TPG 935 01.
  • Výměna OU Čenožice IDEA. Nahrazen novým OU v provedení TK-7 dle TPG 935 01.
  • Výřez odvodňovače K5 a nahrazení mezikusem DN 100 PN 40. 
  • Výřez odvodňovače K6 a nahrazení mezikusem DN 100 PN 40. V místě OU Černožice změna na rozbočení VTL plynovodů DN 100 PN 25 a DN 80 PN 40 osazeny dva kulové kohouty bez odfuku společného oplocení.
  • Výměna vstupního HUP RS Provio. Stávající HUP RS bude nahrazen novým uzávěrem v provedení K-9 dle TPG 935 01.