Rekonstrukce VTL Starý Mateřov - Barchov

Výměna potrubí DN 500 v délce cca 2km - mezi trasovým uzávěrem Barchov až po místo napojení plánované přeložky VTL plynovodu DN 500 a DN 300. Dále v délce 11m od druhého místa napojení plánované přeložky VTL plynovodu  DN 500 a DN 300.