Rekonstrukce místní sítě Pardubice V. Junkové

Rekonstrukce ocelového NTL plynovodu DN 300 v ul. Věry Junkové a rekonstrukce jeho odbočných větví DN 100 a DN 80 v ul. Luční. Dohromady v délce 246m. Probíhala zde také rekonstukce NTL přípojek. Celková délka opravované části přípojek včetně dopojení na OPZ je cca 401m včetně svislých částí.