Projekty EU a ASPP

Implementace doporučení genderového auditu firmy I. SPZ s.r.o.

Cílem projektu je realizace doporučení vycházejících z realizovaného genderového auditu.

Veškeré klíčové aktivity budou firmu směřovat k vyšší transparentnosti či proměně vnitřní kultury organizace ve spojitosti s genderovou rovností. Genderově vyváženou politiku podpoří úprava stávajících pravidel komunikace firmy, zjednodušení přístupu zaměstnanců k benefitům a také zkvalitnění procesu náboru, propouštění a povyšování zaměstnanců. Aktivity dále umožní zaměstnancům slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009936

Operační program zaměstnanost

Termín realizace: 1.1.2019 - 31.12.2020

Výše podpory: 3 154 960,00 Kč

Vzdělávání zaměstnanců ve firmě I. SPZ s.r.o.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004969

Prioritní osa: OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 21. - 25. 9. 2015

Datum zahájení: 1. 7. 2017
Datum ukončení: 30. 6. 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Udržování a růst odborností zaměstnanců členských firem ASPP

Naše firma byla také prostřednictvím ASPP zapojena do významného projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem. Předmětem vzdělávací aktivity byla řada školení v oblasti managmentu a komunikaci na pracovišti.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00122

Termín realizace: 1. 12. 2010 - 30. 11. 2013 

Základní svařečský kurz ZK 111 1. 1

Základní svařečský kurz ZK 111 1. 1 dle ČSN 050705 + zkouška svařování dle ČSN EN 287-1"

Předmětem vzdělávací aktivity byl Svářečský kurz.

Registrační číslo projektu: EPA-MN-14/2013

Termín realizace: 6.1. - 13.1.2014