Plynofikace areálu elektrárny Sev.en EC a.s.

Plynofikace areálu elektrárny ve Chvaleticích.

Konkrétně části:

  • STL plynovod pro areál Elektrárny Sev.En EC
  • STL průmyslový plynovod
  • NTL přeložka