Implementace doporučení genderového auditu firmy I. SPZ s.r.o.

Cílem projektu je realizace doporučení vycházejících z realizovaného genderového auditu.

Veškeré klíčové aktivity budou firmu směřovat k vyšší transparentnosti či proměně vnitřní kultury organizace ve spojitosti s genderovou rovností. Genderově vyváženou politiku podpoří úprava stávajících pravidel komunikace firmy, zjednodušení přístupu zaměstnanců k benefitům a také zkvalitnění procesu náboru, propouštění a povyšování zaměstnanců. Aktivity dále umožní zaměstnancům slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009936

Operační program zaměstnanost

Termín realizace: 1.1.2019 - 31.12.2020

Výše podpory: 3 154 960,00 Kč