Hlavní činnosti

Hlavní činností I. SPZ s.r.o. je montáž a opravy plynových zařízení včetně revizí dle rozsahu vydaného oprávnění ev.č. 4849/6/16/PZ-M-c,e,f,g. Dále montáž horkovodů, teplovodů, rozvodů TUV, vodovodů, kanalizací z materiálu ocel a plast dle platných vydaných certifikátů. Tuto činnost zajišťujeme kompletně od projektu po předání hotového díla včetně požadovaných revizí.

Naší hlavní náplní jsou především zakázky velkého rozsahu, tzn. rekonstrukce a výstavba místních sítí STL/NTL plynovodů, rekonstrukce a výstavba VTL plynovodů a trasových uzávěrů. Součástí jsou však také zakázky drobnějšího charakteru jako např. přeložky plynovodů nebo zhotovení domovních přípojek. Spolupracujeme tedy jak s velkými investory, tak s menšími zákazníky.

Firma splňuje veškeré podmínky výše zmíněné činnosti dle požadavku certifikace pro plynárenství TPG 923 01, certifikace  systémů managementu kvality, životního prostředí a BOZP. 

I. SPZ s.r.o. je dodavatel velkých společností např. innogy, Net4Gas, s.r.o., Metrostav a.s., Chládek a Tintěra a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., EUROVIA CS a.s., Sev.en EC a.s., Termonta Praha a.s. a měst a obcí. 

Rozdělení hlavní činnosti

Plynovody

  • V této oblasti se společnost věnuje výstavbám i rekonstrukcím na plynovodech a přípojkách z polyetylenu a oceli.

Přípojky a přeložky

  • Součástí naší práce je zajištění jednotlivých přípojek a přeložek v oblasti plynových zařízení, horkovodů, parovodů a dalších produktovodů. 

Horkovody

  • Provádíme montáže ocelového i předizolovaného potrubí, nadzemního i podzemního.

Vodovody

  • Provádíme výstavbu a rekonstrukce vodovodních řadů včetně přípojek.