Český metrologický institut

Osvědčení o registraci Českého metrologického ústavu opravňuje k montáži měřidel protečeného množství plynu, a to membránových, s otáčivými písty a rychlostních.