Naše významné certifikáty a osvědčení

Certifikáty Systémové certifikace s.r.o.

Certifikáty ČSN EN ISO 9001:2016 (QMS), ČSN EN ISO 14001:2016 (EMS), ČSN EN ISO 18001:2008 (OHSAS), ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 s přílohou (QMS a svařování).

Tyto certifikáty jsou zárukou používání systémů nadstandardní kvality pro montáž, revize, opravy a údržba plynových zařízení, produktovodů, horkovodů, teplovodů, parovodů, rozvodů TUV, vodovodů a kanalizací.

Certifikát ČSSP

Certifikát v rozsahu G-S5,P3,R2 dle TPG 923 01 - ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení. Na základě této certifikace pracujeme bez omezení na ocelových plynovodech a přípojkách. Umožnuje nám také výrobu, montáž, opravu, údržbu a zavádění nových regulačních stanic do provozu.

Certifikát TICR

Osvědčení Technické inspekce České republiky (TIČR) opravňuje k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení.

Oprávnění Báňského úřadu

Oprávnění Báňského úřadu o činnosti prováděné hornickým způsobem, pro revize, zkoušky, montáže a opravy vyhrazených technických plynových zařízení.

Oprávnění Ministerstva obrany

Oprávnění Ministerstva obrany k provádění montáží, oprav a rekonstrukcí určených tlakových potrubí dodavatelským způsobem.

Certifikát ASPP

Opravnění používat značku "ASPP" a možnost veřejné prezentace členství v Asociaci stavitelů plynovodů a produktovodů.

Český metrologický institut

Osvědčení o registraci Českého metrologického ústavu opravňuje k montáži měřidel protečeného množství plynu, a to membránových, s otáčivými písty a rychlostních.