Rekonstrukce místní sítě Semily – ulice Antala Staška

Realizace rekonstrukce NTL plynovodu PE dn 110 v celkové délce 107 m a rekonstrukce 8 ks plynovodních přípojek. Kompletní dodávka montážních, svářečských a zemních prací.

Rekonstrukce VTL plynovodu Chrudim – Topol

Realizace rekonstrukce na VTL plynovodu DN, odbočkový uzávěr (OU) DN 500/100 PN 40, shybka DN 500 v délce 53 m.

Výstavba plynovodu GAZELLE, LOT IA, BDS Brandov

Rozsáhlá dodávka speciálních montážních a svářečských prací při výstavbě VTL plynovodu GAZELLE DN 500, 600, 700, 900, 1200, 1400.

Rekonstrukce místní sítě Chrudim – Masarykovo náměstí

Rekonstrukce NTL plynovodu PE dn 315, 225, 63 v celkové délce 280 m. Kompletní dodávka montážních, svářečských a zemních prací.

Účelové komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu ploch OR – III. Etapa – Plynovod lokalita Loučná pod Klínovcem

Výstavba STL plynovodu dn 90 v celkové délce 2064 m, 110 ks jednotlivých plynovodních přípojek. Kompletní dodávka montážních, svářečských a zemních prací.

Rekonstrukce místní sítě Třebechovice p.O. – ulice Žižkova

Realizace rekonstrukce NTL a STL plynovodu dn 160, 110, 90, 63, v celkové délce 480 m a rekonstrukce 12 ks plynovodních přípojek. Kompletní dodávka montážních, svářečských a zemních prací.

Rekonstrukce místní sítě Železnice – ulice Tyršova

Realizace rekonstrukce STL a NTL plynovodu dn 80, 63, 150, 160 v celkové délce 145 m a osazení doregulační řady dvouřadé s regulátorem. Kompletní dodávka montážních, svářečských a zemních prací.

Rekonstrukce místní sítě Pardubice – ulice Pod Zahradami

Realizace nového NTL plynovodu dn 110 a jeho napojení na stávající plynovod, napojení 12 ks NTL plynovodních domovních přípojek, v celkové délce cca 300 m. Kompletní dodávka montážních, svářečských a zemních prací.

Tlakový uzávěr na VTL plynovodu – Humburky - Loučná Hora

Stavební a udržovací práce na VTL plynovodu DN 500, odstranění stávajícího VTL TU DN 500 a jeho nahrazení mezikusem ve stávající trase, výřez stávajícího VTL AU a jeho nahrazeních novým AU s odbočkou DN 80, včetně vybudování nového oplocení. Kompletní dodávka montážních, svářečských a zemních prací.

Rekonstrukce VTL plynovodu - Květnov – obec Pohled

Výměna plynovodu DN 600 od TU (trasový uzávěr) za DN 500 a výměna vedení technické infrastruktury ve stávající trase. DN 500 bylo protaženo stávající DN 900, zahloubení nadzemního přechodu DN 600 přes řeku Sázavu. Kompletní dodávka montážních, svářečských a zemních prací.

Rekonstrukce VTL plynovodu – Bartoušov

Odstranění havarijního stávajícího propoje a vložení nového TU DN 500 s obousměrnou odbočkou DN 300 a nadzemním obtokem DN 150 u PRS.