I. SPZ s.r.o. Projekty EU a ASPP

I. SPZ s.r.o. se účastní vzdělávacích projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: "Vzdělávání zaměstnanců ve firmě I. SPZ s.r.o."

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004969

Prioritní osa: OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 21. - 25. 9. 2015

Datum zahájení: 1. 7. 2017

Datum ukončení: 30. 6. 2019

Předmětem vzdělávací aktivity byl Intenzivní kurz odborné angličtiny.

Název projektu: "Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II"

Registrační číslo projektu: č. CZ. 1. 04./1.1.00/B1.00005

Termín realizace: 21. - 25. 9. 2015

Předmětem vzdělávací aktivity byl Svářečský kurz.

Název projektu: "Základní svařečský kurz ZK 111 1. 1 dle ČSN 050705 + zkouška svařování dle ČSN EN 287-1"

Registrační číslo projektu: EPA-MN-14/2013

Termín realizace: 6.1. - 13.1.2014

Naše firma byla také prostřednictvím ASPP zapojena do významného projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem. Předmětem vzdělávací aktivity byla řada školení v oblasti managmentu a komunikaci na pracovišti.

Název projektu: "Udržování a růst odborností zaměstnanců členských firem ASPP"

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00122

Termín realizace: 1. 12. 2010 - 30. 11. 2013