I. SPZ s.r.o. Hlavní činnost

Hlavní činností I. SPZ s.r.o. je montáž a opravy plynových zařízení včetně revizí dle rozsahu vydaného oprávnění ev.č. 4849/6/16/PZ-M-c,e,f,g. Dále montáž horkovodů, teplovodů, rozvodů TUV, vodovodů, kanalizací z materiálu ocel a plast dle platných vydaných certifikátů. Tuto činnost zajišťujeme kompletně od projektu po předání hotového díla včetně požadovaných revizí.

I. SPZ s.r.o. splňuje veškeré požadavky pro tyto činnosti dle požadavku TPG 923 0. Jedná se hlavně o počty svářečů ocel a plast s platnými kvalifikacemi, izolatérů plynovodů a izolatérů ostatních potrubních systémů. Pro zajištění těchto činností má firma potřebný počet kvalifikovaných techniků – svářecí technolog EWE/IWE, pracovníci pro vizuální kontrolu ocel/plast, kontrolu izolací a revizní činnost.

Firma má prostředky a montážní prostory pro svařování dle požadovaných certifikací IMS a certifikace dle TPG 923 01. I. SPZ s.r.o. je dodavatel velkých společností např. innogy, Net4Gas, s.r.o., MERO ČR, a.s., ČEPRO a.s., STRABAG a.s., COLAS CZ a.s., EUROVIA CS a.s. a měst a obcí.

Rozdělení hlavní činnosti

Plynovody

V této oblasti se společnost I. SPZ s.r.o. věnuje výstavbám i rekonstrukcím na plynovodech a přípojkách z polyetylenu a oceli.

Horkovody

Provádíme montáže ocelového i předizolovaného potrubí, nadzemního i podzemního. Veškeré práce jsou prováděny naším odborně kvalifikovaným personálem a vlastní technikou dle platných certifikací a norem.

Vodovody:

Provádíme výstavbu a rekonstrukce vodovodních řadů včetně přípojek. Disponujeme potřebnou technikou i kvalifikovaným personálem.

Přípojky a přeložky

V rámci činností společnosti zajišťujeme také jednotlivé přípojky a přeložky v oblasti plynových zařízení, horkovodů, parovodů a dalších produktovodů. Obnovení povrchů do původního stavu je samozřejmostí.