I. SPZ s.r.o. Naše významné certifikáty a osvědčení

Certifikát výjimečnosti

Certifikát výjimečnosti byl propůjčen společností TÜV SÜD Czech s.r.o. v roce 2008. Tento certifikát osvědčuje, že byl zaveden a je používán systém řízení v souladu s požadavky dalších certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 3834/2:2006, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

  • Water Projects
  • Cleaning Projects
  • Arab Oil Exportation

Certifikát GAS G-S5, P3

Certifikát GAS G-S5, P3 je zárukou nadstandardní kvality při provádění montáží a oprav plynárenských zařízení bez omezení světlosti a tlaku.

  • Water Projects

Certifikát TICR

Osvědčení Technické inspekce České republiky (TIČR) opravňuje k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení.

  • Water Projects
  • Cleaning Projects

Oprávnění Báňského úřadu

Oprávnění Báňského úřadu o činnosti prováděné hornickým způsobem, pro revize, zkoušky, montáže a opravy vyhrazených technických plynových zařízení.

  • Water Projects

Oprávnění Ministerstva obrany

Oprávnění Ministerstva obrany k provádění montáží, oprav a rekonstrukcí určených tlakových potrubí dodavatelským způsobem.

  • Water Projects

Český metrologický institut

Osvědčení o registraci Českého metrologického ústavu opravňuje k montáži měřidel protečeného množství plynu, a to membránových, s otáčivými písty a rychlostních..

  • Water Projects

Certifikát členství v Asociaci stavitelů plynovodů a produktovodů.

Certifikát členství v Asociaci stavitelů plynovodů a produktovodů. Držitel je opravněn užívat značku ASPP a veřejně prezentovat své členství.

  • Water Projects

TÜV SÜD Czech s.r.o.

I.SPZ je certifikována u společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o., která zaručuje nejvyšší úroveň udělených certifikátů. Již 150 let usiluje TÜV SÜD o to, aby se náš svět stal bezpečnějším. Více než 20.000 zaměstnanců na více než 800 místech v Evropě, Severní a Jižní Americe, na Středním východě a v Asii poskytuje služby napříč celým hodnotovým řetězcem se zaměřením na nezávislé ověřování, testování, certifikace a vzdělávání.

GAS s.r.o.

I. SPZ s.r.o. je certifikována u certifikačního a registračního orgánu GAS s.r.o. Hlavním zaměřením činnosti společnosti GAS s.r.o. je zabezpečování výkonu společných činností v plynárenství v oblasti techniky, předpisů, vzdělávání, poradenství a informatiky.

Water Projects

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

I. SPZ s.r.o. je členem Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP), sdružující firmy s prokazatelně zavedeným systémem řízení jakosti a dodržující technick á pravidla TPG, ČSN a EN.

Water Projects