I. SPZ s.r.o. Naše významné certifikáty a osvědčení

Certifikáty Systémové certifikace s.r.o.

Certifikáty ČSN EN ISO 9001:2016 (QMS), ČSN EN ISO 14001:2016 (EMS), ČSN EN ISO 18001:2008 (OHSAS), ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 s přílohou (QMS a svařování).

Tyto certifikáty jsou zárukou používání systémů nadstandardní kvality pro montáž, revize, opravy a údržba plynových zařízení, produktovodů, horkovodů, teplovodů, parovodů, rozvodů TUV, vodovodů a kanalizací.

 • Water Projects
 • Cleaning Projects
 • Cleaning Projects
 • Water Projects
 • Cleaning Projects

Certifikát TPG 923 01

Na základě této certifikace pracujeme bez omezení na ocelových plynovodech a přípojkách. Umožnuje nám také výrobu, montáž, opravu, údržbu a zavádění nových regulačních stanic do provozu.

 • Water Projects

Certifikát TICR

Osvědčení Technické inspekce České republiky (TIČR) opravňuje k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení.

 • Water Projects
 • Cleaning Projects

Oprávnění Báňského úřadu

Oprávnění Báňského úřadu o činnosti prováděné hornickým způsobem, pro revize, zkoušky, montáže a opravy vyhrazených technických plynových zařízení.

 • Water Projects

Oprávnění Ministerstva obrany

Oprávnění Ministerstva obrany k provádění montáží, oprav a rekonstrukcí určených tlakových potrubí dodavatelským způsobem.

 • Water Projects

Český metrologický institut

Osvědčení o registraci Českého metrologického ústavu opravňuje k montáži měřidel protečeného množství plynu, a to membránových, s otáčivými písty a rychlostních..

 • Water Projects

Certifikát členství v Asociaci stavitelů plynovodů a produktovodů.

Certifikát členství v Asociaci stavitelů plynovodů a produktovodů. Držitel je opravněn užívat značku ASPP a veřejně prezentovat své členství.

 • Water Projects

Systémová certifikace s.r.o.

I. SPZ s.r.o. je certifikovaná u akreditovaného certifikačního orgánu systémů managmentu č. 3209 Systémové certifikace s.r.o.

Water Projects

GAS s.r.o.

I. SPZ s.r.o. je certifikována u certifikačního a registračního orgánu GAS s.r.o. Hlavním zaměřením činnosti společnosti GAS s.r.o. je zabezpečování výkonu společných činností v plynárenství v oblasti techniky, předpisů, vzdělávání, poradenství a informatiky.

Water Projects

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

I. SPZ s.r.o. je členem Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP), sdružující firmy s prokazatelně zavedeným systémem řízení jakosti a dodržující technick á pravidla TPG, ČSN a EN.

Water Projects